Anasayfa DİĞER YAYINLAR
Genel

Bilim eserleri serisi

Louis de Broglie, Madde ve Işık, 1953, Milli Eğitim Basımevi, Çeviren: Nusret Kürkçüoğlu - Fransız bilim eserleri serisi 2, 240 s. n2405

Edmond Bouty. Bilimsel Hakikat, 1952, Milli Eğitim Basımevi, Çeviren: Avni Yakalıoğlu - Fransız bilim eserleri serisi 1, 254 s. n2406

Edmond Bouty. İlimler Sistemi, 1954, Milli Eğitim Basımevi, Çeviren: Fethi Yücel - Fransız bilim eserleri serisi 3, 254 s. n2407

Sir James Jeans. Etrafımızdaki Kainat, 1950, Milli Eğitim Basımevi, Çeviren: Salih Murat Uzdilek - İngiliz bilim eserleri serisi 1, 320 s. n2408

Henri Le Chatelier. Tecrübi İlimlerde Metoda Dair, 1955, Maarif Basımevi, Çeviren: Avni Yakalıoğlu - Fransız bilim eserleri serisi 4, 254 s. n2409

xxx

BU ÜRÜNLER DEPO KAYDIDIR, DÜKKAN ADRESİNDE DEĞİLDİR. DÜKKAN ADRESİMİZ

Teknik Sahaf, Meşrutiyet Caddesi, Aslıhan Sahaflar Çarşısı, No: 10/10-11 Beyoğlu/İstanbul

Tlf: 0212 2455592

http://www.eskidergikitap.net/index.php/letm.html